(0) Sản phẩm
Bếp kính 2 gas
Mâm chia lửa bằng gan, bát chia lửa bằngđồng.
Hệ thống bép hầm, ngắt gas tự động.
Ba vòng lửa, đánh lửa bằng Pin (IC)
Lượng gas tiêu thụ: 0.03kg/lò/h
Kích thước mặt kính: 730 x 430mm
Kích thước khoét đá: 680 x 380mm
Bếp Gas âm Canzy LUXURY

Bếp Gas âm Canzy LUXURY

Mã sản phẩm: Canzy CZ 22LS
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
8.980.000 vnđ 7.180.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ- 268 HOA

Bếp Gas âm CZ- 268 HOA

Mã sản phẩm: CZ-286 HOA
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
7.680.000 vnđ 6.140.000 vnđ
Bếp gas âm CZ- 762

Bếp gas âm CZ- 762

Mã sản phẩm: CZ-762
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
4.980.000 vnđ 3.980.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-108 Đỏ

Bếp Gas âm CZ-108 Đỏ

Mã sản phẩm: CZ-108 Đỏ
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
5.980.000 vnđ 4.780.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-217MI

Bếp Gas âm CZ-217MI

Mã sản phẩm: CZ-217MI
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
3.680.000 vnđ 2.940.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-268 Xanh Đen

Bếp Gas âm CZ-268 Xanh Đen

Mã sản phẩm: CZ-268 Xanh Đen
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
7.680.000 vnđ 6.140.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-27FI

Bếp Gas âm CZ-27FI

Mã sản phẩm: CZ-27FI
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
3.380.000 vnđ 2.700.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-307

Bếp Gas âm CZ-307

Mã sản phẩm: CZ-307
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
5.580.000 vnđ 4.460.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-662

Bếp Gas âm CZ-662

Mã sản phẩm: CZ-662
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
4.480.000 vnđ 3.580.000 vnđ
Bếp Gas âm CZ-862

Bếp Gas âm CZ-862

Mã sản phẩm: CZ-862
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
4.880.000 vnđ 3.900.000 vnđ
Bếp Gas âm Luxury

Bếp Gas âm Luxury

Mã sản phẩm: CZ 12LS
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
8.980.000 vnđ 7.180.000 vnđ
Bếp gas Canzy CZ 116

Bếp gas Canzy CZ 116

Mã sản phẩm: CZ 116
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
6.880.000 vnđ 5.400.000 vnđ
Bếp gas Canzy CZ-102

Bếp gas Canzy CZ-102

Mã sản phẩm: CZ-102
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
7.980.000 vnđ 6.350.000 vnđ
Bếp gas Canzy CZ-26MI

Bếp gas Canzy CZ-26MI

Mã sản phẩm: CZ-26MI
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
3.180.000 vnđ 2.540.000 vnđ
Bếp gas Canzy CZ-27MI Đen

Bếp gas Canzy CZ-27MI Đen

Mã sản phẩm: CZ-27MI
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
 • Star point
3.280.000 vnđ 2.600.000 vnđ
Gọi để có giá tốt nhất x

0926 228 229

08 668 75 666